Om healing

Definition af healing

Healing betyder at gøre hel. Healere arbejder ud fra den videnskabelige kendsgerning, at alt er energi og at det derfor er muligt at opnå healing gennem energetisk påvirkning.

Om healing

Her kan du læse Healer-Ringens beskrivelse af healing vedrørende bl.a. energien, behandling, effekter, reaktioner og den professionelle healer.

God klinisk praksis

Foreningens etiske regler fastlægger kravene til god klinisk praksis og etisk adfærd for foreningens medlemmer. De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af brugere/klienter, der henvender sig til behandlerne samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne imellem.

Forskning

Healer-Ringen indsamler information om igangværende forskningsprojekter og forskningsresultater inden for healing.

Love og Regler

Her kan du læse om lovgivning, der vedrører klienter og/eller behandlere indenfor området healing og alternativ behandling. Du kan læse Healer-Ringens kommentarer til love, bekendtgørelser og vejledninger - og finde links til de respektive love.

Det offentlige

Her finder du en oversigt over de myndigheder, som beskæftiger sig med healing og det alternative behandlingsområde.

Du er meget velkommen til at skrive til os, såfremt du måtte have materiale, der kunne være interessant at gøre tilgængelig her på hjemmesiden.

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk