Forskning

Healer-Ringen søger at indsamle information om igangværende forskningsprojekter og forskningsresultater inden for healing.

Healer - Ringen deltager også selv aktivt i forskningsprojekter, enten som direkte indvolveret eller som rådgiver/konsulent.

I 2010-11 deltog 30 healere i et forskningsprojekt under Syddansk Universitet og Århus Universitet, hvor 232 patienter, der alle var behandlet for cancer i tyktarmen, i en periode over 2 måneder hver fik healing 4 gange. Formålet var at undersøge healings effekt på følgerne efter kræftbehandling. Resultaterne er endnu ikke blevet endeligt offentliggjort.

Har du kendskab til forskningsartikler vedr. healing, er du velkommen til at sende dem til os. Så vil de blive publiseret her på siden.

Alle offentliggjorte videnskabelige artikler findes i den internationale database:

Cochrane-biblioteket
 

En Cochrane-oversigt vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling.
Hver Cochrane-oversigt er baseret på:

  • En grundig søgning efter relevante undersøgelser
  • En kvalitetsvurdering af de enkelte undersøgelser
  • En opsummering af resultaterne.

PubMed er en international database/søgemaskine, der giver adgang til MEDLINE, som drives af USA´s National Library of Medicine. Det er en database med henvisninger, abstracts og artikler om biovidenskab og biomedicinske emner herunder healing.

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk