Autorisation og behandling

Som healer kan man ikke opnå autorisation, idet en autorisation giver indehaveren ret til:

 • At bære en bestemt titel
 • At udøve et bestemt sundhedsfagligt erhverv

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet: 

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Jordemødre
 • Fysioterapeuter
 • Kliniske diætister
 • Kiropraktorer
 • Ergoterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Radiografer
 • Bandagister
 • Kliniske tandteknikere
 • Tandplejere
 • Optikere
 • Fodterapeuter
 • Kosmetisk behandling 

I Danmark får alternative behandlere ikke autorisation.

En healer kan derimod være eksamineret, hvilket ikke det samme som, at vedkommende er autoriseret.

At være eksamineret betyder, at den private skole, hvor healeren har fået sin uddannelse, har etableret en eksamensordning, og at healeren har bestået denne eksamen.

Ønsker du yderligere information om healerens uddannelsesmæssige baggrund, må du spørge den pågældende behandler.

Herunder bringer vi det afsnit at Autorisationsloven, der gælder for Healere.

Lov om autorisation afsnit IV - Øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed 

Kapitel 26 

§ 73. E n person, der ikke har autorisation efter denne lov, kan behandle syge, jf. dog § 1, stk. 3, og § 74. Den pågældende må dog ikke i den forbindelse udsætte nogens helbred for påviselig fare. 

§ 74. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke behandle en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom.

Stk. 2. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke, medmindre andet er særligt lovhjemlet, foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod recept, eller anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede personer Sundhedsstyrelsen har nedlagt forbud på grund af behandlingens farlighed.

Stk. 3. Nåleakupunkturbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2. Autoriserede sundhedspersoner

 

Læse hele autorisationsloven

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk