Journalføring

Healer-Ringen anbefaler at behandlere fører journal jf. foreningens vedtægter § 10. Etiske regler stk. 6.

Stk 6. Behandlerne anbefales at føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet.

Brugeren/klienten skal give samtykke til at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri.

VIGTIGT:

Journalføring af personfølsomme oplysninger kræver godkendelse fra Datatilsynet

  • Datatilsynets tilladelse skal foreligge inden behandlingen iværksættes.
  • Tilladelse koster 2.000 kr.

 

Healer-Ringen har lavet en vejledning vedr. indholdet af journalen.

Læs kapital 6 i loven om autorisation - vedr. patientjournaler.

 

 

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk